HURDA BAKIR

Bakır, 1B geçiş grubunda yer alan kimyasal element. Bakır, Dünya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüş sonra en iyi ileten metal olması ve endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması gibi nedenlerden ... Simge: Cu Erime noktası: 1.085 °C CAS numarası: 7440-50-8 Atom numarası: 29 Atom kütlesi: 63,546 u Yoğunluk: 8,96 g/cm³

HURDA BAKIR ALIMI
Soylu