HURDA KABLO

Hurda Kablo elektrik ve elektronik alanlarında kullanılmış üzeri yalıtkan bir madde ile kaplıdır ve içine bir veya birden fazla metalik iletkenlerin yerleştirilmesi ile oluşmuş enerji akımı taşıma ürünüdür.

HURDA KABLO ALIMI
Soylu